Dnia 30.11.2016r, podpisany został protokół końcowy do umowy zawartej pomiędzy API Sp. z o.o. a Budrem Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Ostrowcu Wielkopolskim na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji Projekt Park w Legionowie.

Zakres realizowanych robót obejmował wykonanie robót ziemnych, konstrukcyjnych, wykończeniowych wraz z instalacjami oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenów zewnętrznych. W skład osiedla wchodzi 115 mieszkań o powierzchni PUM 5114,3 m2.”