API Sp. z o.o. realizuje przebudowę istniejącego obiektu użyteczności publicznej.