API Sp. z o.o. podpisała kontrakt na generalne wykonawstwo osiedla mieszkaniowego w Lublinie. Zamawiającym jest LUK Jacek Wysokiński ul. Leszczyńskiego 15/1, 20-069 Lublin
Zakres realizowanych robót obejmuje wykonanie robót ziemnych, konstrukcyjnych, wykończeniowych wraz z instalacjami oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenów zewnętrznych.
W skład osiedla wchodzą budynek B1 i B2
kubatura całkowita nadziemna:(B1) 10628,58m3, (B2) 24703,02m3 = 35331,60 m3
powierzchnia całkowita:(B1) 4250,50m2 + (B2) 9688,31m2 = 13938,81m2
powierzchnia garażu:(B1) 210,80m2 + (B2) 745,65m2 = 956,45m2
pas terenu zewnętrznego :
Powierzchnie utwardzone ( drogi, chodniki): 4504,60m2
Powierzchnie biologicznie czynne : 4425,50m2
Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 30.10.2017r.